You are here: Home » Visitor Info » National Park Entry Fees

National Park Entry Fees

Particulars Rate Rs. Remarks
Nepali citizen 100 Per day/per person/per entry
SAARC citizen 600 Per day/per person/per entry
Other Foreigners 1000 Per day/per person/per entry
Motorbike
150 per day/per vehicle/per entry
Minibus/Bus/Truck
500 per day/per vehicle/per entry
Car/Jeep/Taxi/Van 400 per vehicle/per entry
Mountain Bike  20 Per day/Per bike/per entry (For Nepali)
Mountain Bike  50 Per day/Per bike/per entry (For SAARC)
Mountain Bike 150 Per day/Per bike/per entry (For Foreigners)
Rock Climbing 250 Per Event (for Nepali)
Rock Climbing 500 Per event (for SAARC)
Rock Climbing 1000 Per event (for Foreigners)
Rock Climbing 2000 Per event (निकुन्ज बाहिरका सुरक्षा निकाय र सरकारी संग सस्था)
साइकल दौड कार्यक्रम (प्रवेश शुल्क बाहेक) ५०००
अल्ट्रा दौड कार्यक्रम (प्रवेश शुल्क बाहेक) ५०००
सुबिधाप्राप्त बाटोको लागि
सार्बजनिक यातायात मिनी बस माइक्रो बस, ट्याक्सी ३०
ट्रक, मिनी ट्रक, ट्याक्टर, लरी ५०
डोजर, रोलर, क्रेन आदि १००

नोट :
(क) उल्लिखित दस्तुरमा मुल्य अभिबृद्धिकर समावेस भएको छ |
(ख) सुबिधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्यत्र निकुन्जले कायम गरेको मापदण्ड बमोजिम ध्वनी तथा प्रदूषण गर्ने सवारी साधनलाइ प्रवेश अनुमति उपलब्ध गराईने छैन |
(ग) सुन्दरीजल - चिसापानी - नगरकोट जाने पर्यटकको हकमा सुन्दरीजलमा प्रवेश अनुमति लिएपछि भोलिपल्ट चिसापानीबाट नगरकोट जादा पुनः टिकट लिनु पर्ने छैन |
(घ) १० (दस) बर्ष मुनिका सबै बालबालिका र जेष्ट नागरिकलाइ शुल्क लाग्ने छैन |

जानकारी/सुचना
निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई पर्यटक पथ प्रदर्शक (नेचर गाइड) अनिबार्य गरिएको छ | नेचर गाइड शुल्क तथा अन्य जानकारी प्राप्त गर्नुको लागि
यहाँ क्लिक गर्नुहोस
|

Notice!!!

Please don't walk alone inside the National Park (NP). Nature Guide is compulsory to visit the NP. For more information please Click Here...