You are here: Home » Notices » शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले क्षती पुर्याए बापत पहिलो पटक राहत वितरण :

Notices | शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले क्षती पुर्याए बापत पहिलो पटक राहत वितरण :

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले क्षती पुर्याए बापत पहिलो पटक राहत वितरण : - 2017-11-21

आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रमा पहोलो पटक वन्यजन्तुले क्षति पुर्याए बापत राहत पाउने व्यक्तिहरुको नामावली :

क्र.सं.

राहत पाउने व्यक्तिको नाम

ठेगाना

क्षति भएको जन्तु वा अन्न बालि

क्षति पुर्याउने वन्यजन्तु

क्षति भएको मिति

प्राप्त रकम

सम्बन्धित उपभोक्ता समिति

अर्चना तामांग

समुन्द्रदेवी-९, नुवाकोट

खसी

चितुवा

२०७३/९/२८

१००००

गुर्जेभन्ज्यांग

पूर्ण तामांग

सुनखानी-१, नुवाकोट

बाख्रा

चितुवा

२०७३/८/२१

१००००

गुर्जेभन्ज्यांग

सुर्य कुमार तामांग

सुनखानी-१, नुवाकोट

बाख्रा

चितुवा

२०७३/५/२१

१००००

गुर्जेभन्ज्यांग

ज्ञानीमाया लामा

ककनी-४, नुवाकोट

बोका

चितुवा

२०७३/१२/८

१००००

ककनी ओखरपौवा

रामलाल तामांग

ता.न.पा.-३, काठमाडौँ

बाख्रा

चितुवा

२०७३/१२/३०

१००००

गोलढुंगा जितपुर

चण्डिका फुयाल

ता.न.पा.-५, काठमाडौँ

बाख्रा

चितुवा

२०७४/१/११

१००००

गोलढुंगा जितपुर

कल्पना परियार

ता.न.पा.-३, काठमाडौँ

बाख्रा

चितुवा

२०७३/१२/३१

१००००

गोलढुंगा जितपुर

शम्भु प्रसाद दुलाल

मेलम्ची न.पा.-३, सिन्धुपाल्चोक

बाख्रा

चितुवा

२०७४/२/४

६०००

सिन्धु शिवपुरी

बुद्धिसिंग तामांग

छाप-२, नुवाकोट

गोरु

चितुवा

२०७३/९/१३

१५०००

शिवपुरी चिसापानी

१०

सुरेश तामांग

शिवपुरी-७, नुवाकोट

बाख्रा

चितुवा

२०७४/२/२४

६०००

गुर्जेभन्ज्यांग

११

रामशरण फुयाल

ओखरपौवा-१, नुवाकोट

गाईको बाच्छो

चितुवा

२०७४/२/२४

५०००

ककनी ओखरपौवा

१२

राम बिक्रम मोक्तान

तारकेश्वर-२, काठमाडौँ

बाख्रा

चितुवा

२०७४/२/२९

९०००

बौडेश्वोर महादेव

१३

श्याम कुमार फुयाल

तारकेश्वर-२, काठमाडौँ

लेयर्स कुखुरा

चितुवा

२०७४/२/१३

१००००

गोलढुंगा जीतपुर

१४

बालकृष्ण योगी

छाप-५ नुवाकोट

बाख्रा

चितुवा

२०७४/२/१५

१००००

शिवपुरी चिसापानी

१५

भक्त नारायण श्रेष्ठ

छाप-२, नुवाकोट

खसी

चितुवा

२०७४/२/१५

७०००

शिवपुरी चिसापानी

१६

गोठे तामांग

छाप-९, नुवाकोट

गोरु

चितुवा

२०७४/२/१७

१००००

शिवपुरी चिसापानी

१७

कमल बहादुर तामांग

छाप-९, नुवाकोट

खसी

चितुवा

२०७४/२/२५

१००००

शिवपुरी चिसापानी

१८

सुबोध कुइकेल

कगेश्वारी मनहरा-१ काठमाडौँ

मकै

बँदेल

२०७४/४/३

७५००

मणिचुड कगेश्वारी

१९

सानीकान्छी फुयाल

तारकेश्वर-५, काठमाडौँ

बाख्राको पाठो

चितुवा

२०७४/३/४

४०००

गोलढुंगा जीतपुर

२०

पदमराज गुरुङ

मेलम्ची-३, सिन्धुपाल्चोक

बाख्रा

चितुवा

२०७४/३/१०

१००००

सिन्धु शिवपुरी

२१

टेक बहादुर कटुवाल

धुनिबेसी-१, धादिंग

बोका

चितुवा

२०७४/४/१

१००००

रामकोट भिमढुंगा छत्रेदेउराली

२२

बिर बहादुर तामांग

शंखरापुर-४, काठमाडौँ

मकै

बँदेल

२०७४/४/२,३,४,

९०००

मणिचुड कगेश्वारी

२३

मान बहादुर मोक्तान

शंखरापुर-४, काठमाडौँ

मकै

बँदेल

२०७४/४/७

४५००

मणिचुड कगेश्वारी

२४

अम्बर बहादुर मोक्तान

शंखरापुर-४, काठमाडौँ

मकै

बँदेल

२०७४/४/७

४५००

मणिचुड कगेश्वारी

जम्मा

२०७५००